raaf

Dit is Raaf

De webpagina's van Erik Springelkamp


Raaf

Artikelen
Fotos
Files
Videos
CM
Login

Categorieën

Foto (61)
Groningen (57)
Geschiedenis (15)
Cultuur (11)
Persoonlijk (10)
Drente (7)
Wetenschap (7)
Politiek (5)
ICT (4)
Portolaan (4)
Video (4)
Rechten (2)
Wargames (1)

Archief

2016 (6)
2015 (18)
2013 (5)
2010 (16)
2009 (19)
2008 (28)
 
RaafBlog
 
2007-2008
2006-2007
1997-2005

JE SUIS CHARLIE

2015-01-08 19:05

Je suis Charlie

Categorieën:  Politiek  Rechten

Portretrecht op huizen bestaat niet

2008-08-04 14:40

Kantonrechter

Wieringa advocaten : Het zal je huis maar wezen

"Hoogleraar auteursrecht prof. D.J.G. Visser schrijft op boek9.nl dat het vonnis volgens hem onjuist is. Er bestaat immers geen 'portretrecht' op huizen, zo stelt hij, "en dat moeten we maar zo houden". Ook vindt hij het vreemd dat op deze manier aan de eigenaar een recht toekomt dat de architect niet eens heeft (en daar heeft hij gelijk in, sinds de wijziging van de Auteurswet in september 2004 is toestemming van de architect niet meer nodig)."

Wanneer zo'n afbeelding gepubliceerd wordt voor commerciele toepassingen kunnen er nog wel andere overwegingen te pas komen.

In hoger beroep

"Overwegingen Hof

Het Hof vernietigt het vonnis van de kantonrechter en oordeelt dat het eigendomsrecht niet wordt aangetast en geen sprake is van onrechtmatige daad. Bovendien wordt het beroep van de huiseigenaren op artikel 8 van het EVRM (recht op eerbieding van het privéleven) afgewezen.

Eigendomsrecht

De huiseigenaren betogen dat zij in het genot van hun eigendom (het huis) worden gestoord en dat hun eigendomsrecht wordt aangetast door de handelwijze van Fortis, bestaande in het - zonder toestemming - op een commerciële, grootschalige wijze exploiteren van de foto van hun huis. Het Hof oordeelt dat niet gebleken is dat er sprake is van handelingen van Fortis die de eigenaars verhinderen het huis in kwestie overeenkomstig hun recht te gebruiken of van handelingen waartoe de eigenaars bij uitsluiting bevoegd zijn dan wel dat er sprake is van zaaksbeschadiging.

Ongestoord woongenot / onrechtmatige daad

Naar het oordeel van het Hof maakt de foto van het huis een belangrijk onderdeel uit van de boodschap in de brochure (de brochure gaat over hypotheken). Het Hof gaat er verder vanuit dat personen die geen bijzondere band met het huis hebben of in de omgeving wonen, de afbeelding (niet zijnde een 'close-up') niet zonder meer zullen herleiden tot het huis. Zou de afbeelding wel voor een ieder herkenbaar zijn, dan zou dit volgens het Hof nog niet leiden tot inbreuk op artikel 8 EVRM, zoals werd gesteld door de eigenaren. Ook inbreuk op de privacy werd niet door het Hof geaccepteerd omdat het huis door de eigenaren stelselmatig werd verhuurd aan expats zodat zij zelf niet werden geschonden in hun recht op ongestoord woongenot van het huis. Bovendien werd in dit verband - vreemd genoeg - door de eigenaren zelf al aangegeven dat de afbeelding "niet te herkenbaar dan wel negatief naar de bewoners of eigenaars" verwees."

Kennedy Van der Laan : Portretrecht

Wieringa advocated krabbelt hier een beetje terug:

"En dan was er nog die tweede grondslag: de inbreuk op de privacy. Ook die is door het Hof niet geaccepteerd. Daar kan ik, op basis van enkele voor mij nieuwe feiten, meer mee instemmen."

Wieringa advocaten : Het zal je huis maar wezen (2)

Categorieën:  Foto  Rechten

Top