Het wordt alleen maar erger
zondag 30 september 2007
I was hoping that Team Foundation Server would make it easy to share code among projects.

That assumption proved to be wrong, and in order to achieve it one has to hack away:

http://blogs.vertigosoftware.com/teamsystem/archive/2006/08/22/3403.aspx


zondag 30 september 2007 10:24:31 UTC | Commentaar [29] | Software#
vrijdag 7 september 2007

Om configuratie files te encrypten met een installer zie:

Implementing Protected Configuration With Windows Apps

 

vrijdag 7 september 2007 8:19:40 UTC | Commentaar [8] | Software#
vrijdag 30 maart 2007
Apache Axis maakt geen gebruik van de SoapAction Http header om een webmethod van een webservice te selecteren, DotNet doet dat standaard wel. Er wordt door Axis overigens wel een SoapAction header meegegen bij een client aanroep, maar de waarde van deze header wordt niet gedocumenteerd in de gegenereerde WSDL. De met de WSDL.EXE van Visual Studio gegenereerde webservice neemt een lege ("") SoapAction waarde aan voor alle webmethods. Dit leidt tot een foutmelding dat er meerdere webmethods van dezelfde SoapAction gebruikmaken.

In een AspNet webservice is dit op te lossen door het volgende attribuut mee te geven aan de webservice:

[SoapDocumentService(SoapBindingUse.Literal, SoapParameterStyle.Wrapped, RoutingStyle=SoapServiceRoutingStyle.RequestElement)]

Voordat ik hier achter was heb ik diverse dwaalsporen gevolgd:

  • In de global.asax bij BeginRequest een SoapAction header toevoegen aan de request, gebaseerd op de inhoud van de Soap:Body.
    Dit lukt niet omdat de Request.Headers readonly zijn onder AspNet.
  • In de global.asax bij BeginRequest een Server.Transfer uitvoeren naar een webservice die precies één webmethod bevat.
    Dit lukt niet omdat Server.Transfer alleen bij .aspx webpagina's werkt en niet bij .asmx webservices.
  • Er door netwerklogging achter komen welke soapaction headers de Axis client gebruikt: hieruit bleek dat de Axis client wel degelijk een waarde ongelijk "" invulde. Deze aanpak was succesvol nadat de waarde van deze soapheaders ingevuld was in het SoapDocumentMethod attribuut van de webmethod. Het bewees ook dat de eerste beide methoden vruchteloos zouden zijn geweest zelfs als ze technisch gewerkt zouden hebben.

vrijdag 30 maart 2007 11:04:00 UTC | Commentaar [5] | Software#
zondag 22 oktober 2006

Ramdevra Fair : Situated about 12 Kms to the north of Pokhran, the village of Ramdevra is known after Baba Ramdev, a Tanwar Rajput and a saint who took Samadhi (conscious exit from the mortal body) in 1458 A. D. He had miraculous powers and his fame reached far and wide. Legend goes that five Pirs(saints) from Mecca came here to test his power and after being convinced, paid their homage to him. Since then he is venerated by Muslims also as Ram Shah Pir. The Hindus regard him as an incarnation of Lord Krishna.

Near the village, there is a tank known as Ramsar tank which is believed to have been constructed by Baba Ramdev himself. A large step well, the Parcha Baori is also situated nearby. Baba Ram Dev believed in the equality of all human beings, both high and low, rich and poor. He helped the down-trodden by granting them their wishes. Maharaja Ganga Singh of Bikaner constructed a temple around the Samadhi in 1931 A.D. Rice, coconuts, churma and wooden horses (toys) are offered to Ramdevji by the devotees. A large fair is held here from Bhadon Sudi 2 to Bhadon Sudi 11 (Aug - Sept) which is attended by lakh of devotees who come in large groups from far and wide. Irrespective of their caste, creed or religious affiliations, these devotees throng the shrine dedicated to the saint. These groups organise night long singing of bhajans and kirtans to pay homage to Baba.

 

zondag 22 oktober 2006 11:38:53 UTC | Commentaar [7] | Religie#
zondag 24 september 2006
zaterdag 16 september 2006

In de rel over de uitspraken van Paus Benedictus XVI over de Heilige Oorlog van de Koran is het de moeite waarde om de hele toespraak te lezen.

Verrassend genoeg ging de rede nauwelijks over de relatie van Kerk met Moslims, maar des te meer over de relatie geloof en wetenschap, waarbij de wetenschap volgens de Paus een volwaardig en zelfstandig onderdeel uitmaakt van het hele Christelijke denken.

Hoewel (of eigenlijk omdat) ik niet godsdienstig ben vind ik deze rede bemoedigend en een teken dat van deze Paus geen onzinnige Christenfundamentalistische antiwetenschap hoeft te worden verwacht.

Griekse en Westerse filosofie, Rede en Verlichting, het succes van de wetenschappelijke methode, het idee dat de materie met wiskunde te beschrijven is maar empirisch getest moet worden, dat zijn de onderwerpen van zijn rede. En dan natuurlijk wat de plaats van geloof in dit alles nog is en of het geloof van de rede moet uitgaan - Johannes zegt in ieder geval van wel.

Is theologie wetenschap?

zaterdag 16 september 2006 7:02:39 UTC | Commentaar [4] | Algemeen | Politiek | Religie | Wetenschap#
zaterdag 26 augustus 2006

We zijn heden in Jodhpur, en vertrekken morgen voor een rondreis door Rajasthan.

 

zaterdag 26 augustus 2006 15:12:04 UTC | Commentaar [6] | Algemeen#
zaterdag 5 augustus 2006

I work on code in C#, Delphi and Cobol.

Most of the time I am appalled at the poor toolbox that Cobol offers, but we use a code-generator - Delta - which has one neat trick that I have never seen in other languages (although it is easily simulated).

An example:

DO LOOP-I VARY I FROM 1 TO 10.
   PERFORM CHECK-1.
   SELECT.
   CASE COMPLETELY-NOT-VALID.
      SKIP CHECK-I.
   CASE COMPETELY-VALID.
      QUIT LOOP-I.
   END.
   ...
   PERFORM CHECK-N.
   ...ETC...
   ...
CASE LOOP-I QUIT.
   PERFORM WE-ARE-HAPPY.
CASE LOOP-I END.
   PERFORM WE-ARE-NOT-HAPPY.
END LOOP-I.

It is the CASE LOOP QUIT and CASE LOOP END clauses that I like.
They are executed when a QUIT LOOP was executed, or when the loop ended completely, respectively.
(the SKIP LOOP-I is a 'Next I' command).

It gives a nicely structured place for success/failure on a search/validating sequence.

Even without a loop the construction is useful, for a common error exit:

DO BLOCK-X.
   ...
   IF NOT-GOOD.
      QUIT BLOCK-X.
   END.
   ...
CASE BLOCK-X QUIT.
   PERFORM ERROR-HANDLING.
END BLOCK-X.

Just a 'goto error-handling', without the 'goto', and much more lightweight than an exception (but I wish I had exceptions in Cobol)

(Edit: This is discussed at Joel on Software: http://discuss.joelonsoftware.com/default.asp?joel.3.372652.15 )

zaterdag 5 augustus 2006 18:47:54 UTC | Commentaar [5] | Software#
Search
Archive
Links
Categories
Admin Login
Aanmelden
Blogroll
Themes
Kies een thema: