raaf

Dit is Raaf

De webpagina's van Erik Springelkamp


Raaf

Blog

Fotos

Files

Gastenboek in versie 0.8.1

zondag, 25 mei 2003

Er is nu een module gemaakt die een gastenboek mogelijk maakt, of zelfs een eenvoudig soort discussieforum.

Hieronder staat de sourcecode van het bestand gasten.html waarmee de module esHttpGasten het gastenboek genereert.
Ik heb weggelaten wat niet essentieel voor het voorbeeld is.

<HTML>
<BODY >
<H3>Gastenboek</H3>
  <%do%>
<HR>
<P><%boodschap%></P>
<P align="right">
<%naam%>
<BR>
<%dag%>-<%maand%>-<%jaar%> <%uur%>:<%minuut%>
</P>
<%loop%>
  <HR>  
<FORM method="POST" action="/gastenboek">
<P>Naam
<INPUT name="naam" type="text" /></P> <P><TEXTAREA name="boodschap" rows="10" cols="70">
</TEXTAREA></P> <P><INPUT type="submit" value="Versturen">
<INPUT type="reset" value="Wissen"></P> </FORM>
</BODY>
</HTML>

Tussen de tags:

<%do%> en <%loop%>
worden de opgestuurde berichten getoond.

De tags:

<%dag%>, <%maand%> en <%jaar%> 
<%uur%> en <%minuut%>
geven het moment van opsturen van het bericht.
Dit zijn variabelen die door de module worden gegenereerd.

De tags:

<%boodschap%> en <%naam%>
komen overeen met de velden van de HTML-Form.
Dit zijn variabelen die door het sjabloon zelf in de form worden gegenereerd, en de gebruiker kan dus zelf dit soort variabelen definieren, met behulp van het name-attribute van het form-element:
<INPUT> of <TEXTAREA>

Raaf